Obvezno mikročipiranje pasa

11.11.2018

Na osnovi članka 72. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/2013) Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana, izdaje sljedeću OBAVIJEST kojom se obavještavaju svi građani Općine Fažana, da će počevši od dana 12. studenog 2018. godine, Komunalno prometno redarstvo Općine Fažana, temeljem odredbi članka 80. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17), u obavljanju nadzora nad provedbom citiranog zakona, u dijelu odnosnom na uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, kako je to propisano u odredbi članka 51. istog zakona, vršiti očitovanja (obveznog) mikročipiranja pasa.

OPĆINA FAŽANA
Jedinstveni upravni odjel

2018

Arhiva