Odlagalište zelenog otpada

15.09.2020

Danas je Fažana od jednom malog uspavanog mjesta izrasla u jednu od najrazvijenijih općina u Hrvatskoj, a donošenje novog prostornog plana, osim daljnjeg razvoja, omogućilo nam je iskorak u segmentu zaštite okoliša. Naime, tijekom 2019.
godine sa područja Općine Fažana zbrinuto je preko 2.000 tona raznog otpada za što su utrošena znatna financijska sredstva. S obzirom da se mnogi od vas bave nekim oblikom turističke djelatnosti, poznato vam je da nema kvalitetnog turizma bez kvalitetno rješenog pitanja zbrinjavanja otpada.

Zbog poznatih problema u radu županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u Puli, kao i Metisa te višestrukog  poskupljenja cijene usluga od strane Pula Herculanee, započeli smo s izgradnjom novog suvremenog reciklažnog dvorišta koji će se nalaziti u sklopu poduzetničke zone San Pelegrin na Galižanskoj cesti koji će svoja vrata otvoriti u siječnju 2021. godine.

Dana 16.09.2020., također u sklopu poduzetničke zone, započelo je s radom i odlagalište zelenog otpada koje će raditi svakodnevno od ponedjeljka do subote. Čuvajte svojim primjerom naš okoliš, kao i okoliš onih koji će doći nakon nas. Odvajajući i selektirajući otpad, osim brige za okoliš smanjujete i vaše troškove zbrinjavanja otpada!

Načelnik Radomir Korać

2020

Arhiva