Odluka o aktiviranju stožera civilne zašitite Općine Fažana

18.03.2020

Općina Fažana oformila je i stavila u punu funkciju na raspolaganje stožer civilne zaštite zbog novonastale situacije oko COVID-19.

2020

Arhiva