ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana

26.04.2023

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana u prilogu.

2023

Arhiva