Odluka o stavljanju van snage odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpda na području OF

08.06.2020

Odluka o stavljanju van snage odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Fažana

2020

Arhiva