Plan korištenja javnih površina na području Općine Fažana za 2023. godinu

26.04.2023

Plan korištenja javnih površina na području Općine Fažana za 2023. godinu preuzmite u prilogu.

2023

Arhiva