Plan prijema u službu u JUO Općine Fažana za 2015.

09.01.2015

Na temelju čl. 8., 9., 10., i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) i čl. 56. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 10/13), Načelnica Općine Fažana donosi PLAN PRIJMA U SLUŽBU  U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE FAŽANA  2015. GODINU. Cjelokupni plan preuzmite ovdje. Na temelju čl. 8., 9., 10., i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) i čl. 56. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 10/13), Načelnica Općine Fažana donosi     PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE FAŽANA 2015. GODINU

2015

Arhiva