Posude za zbrinjavanje otpada

16.12.2018

Danas je Pula Herculanea d.o.o., kao javni pružatelj usluga zbrinjavanja otpada, započela sa povlačenjem posuda za miješani komunalni otpad i selektivni otpad s javnih površina na području Općine Fažana što je preduvjet za prelazak na novi sustav zbrinjavanja otpadom sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Za sve upite i pojašnjenja možete kontaktirati Pula Herculaneu d.o.o. na telefon 544-094 od ponedjeljka do subote od 07:00-13:00 sati.

2018

Arhiva