Poziv na 28. sjednicu vijeća

21.11.2011

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09.) sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati  u četvrtak, 24. studenog  2011. godine  u 18,00_sati  u  Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći: D   N   E   V   N    I        R   E   D 1. Vijećnička pitanja 2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 3. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 5. Prijedlog Društvenog i gospodarstvenog programa za 2012. godinu  6. Prijedlog Socijalnog programa za 2012. godinu  7. Prijedlog Proračuna Općine Fažana  za 2012. godinu8. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Fažana za razdoblje 2013. – 2014. godine 9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fažana za 2012. godinu  10. Razno. Predsjednik:Damjan Milekić

2011

Arhiva