Poziv na 32. sjednicu vijeća Općine Fažana

19.07.2020

Poziv na 32. sjednicu vijeća Općine Fažana u prilogu.

U prilogu i prijedlozi akata:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna OF za 2019. godinu

Poziv na 32. sjednicu vijeća Općine Fažana
PDF 359.05 kB
3. IZVJESCE O IZVRSENJU PROGRAMA GRADJENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.G.
PDF 1.45 MB
4. IZVJESCE O IZVRSENJU PROGRAMA ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. G.
PDF 2.32 MB
5. IZVJESCE O LOKACIJAMA I KOLICINAMA ODBADJENOG OTPADA U 2019.G.
PDF 1.48 MB
5. IZVJESCE O LOKACIJAMA I KOLICINAMA ODBADJENOG OTPADA U 2019.G.
PDF 1.48 MB
5. IZVJESCE O LOKACIJAMA I KOLICINAMA ODBADJENOG OTPADA U 2019.G.
PDF 1.48 MB
6. ODLUKA O PRERASPODJELI REZULTATA ZA 2019. GODINU
PDF 1.74 MB
7. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2019.G.
PDF 597.27 kB
8. IZJESCE O RADU T.D. KOMUNALAC FAZANA D.O.O. ZA 2019. G.
PDF 5.14 MB
9. POLUGODISNJE IZVJESCE O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU DV SUNCE 01.09.2019.-29.02.2020.
PDF 11.85 MB
10. GODISNJE FINANCIJSKO IZVJESCE DV SUNCE ZA 2019.G.
PDF 13.76 MB
11. I IZMJENE PROGRAMA GRADJENJA OBJEKATA I UREDJAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020.G.
PDF 2.18 MB
12. I IZMJENE PROGRAMA ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020.G.
PDF 2.22 MB
13. I IZMJENE DRUSTVENOG I GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA 2020.G
PDF 3.71 MB
14. IZMJENA PRIJEDLOGA PLANA VODNIH GRADJEVINA ZA 2020.G.
PDF 755.43 kB
15. I IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE FAZANA ZA 2020.G.
PDF 14.33 MB
16. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZVRSAVANJU PRORACUNA OF ZA 2020.G.
PDF 390.76 kB
17. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZADUZIVANJE T.D. KOMUNALAC FAZANA D.O.O.
PDF 457.15 kB
18. ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA UPU NOGOMET NI CENTAR
PDF 1.69 MB
19. ODLUKA O DAROVANJU NEKRETNINA OPCINI FAZANA U SVRHU IZGRADNJE NOGOMETNOG CENTRA
PDF 677.2 kB

2020

Arhiva