Poziv na 33. sjednicu vijeća Općine Fažana

26.08.2020

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 33. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 31.08.2020. godine u 18:00 sati, u prostorijama MMC-a.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

2020

Arhiva