Poziv na 39. sjednicu vijeća Općine Fažana

26.03.2021

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 39. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati dopisnim putem dana 29.03.2021. godine (ponedjeljak) u 14:00 sati.

DNEVNI RED i ostalu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

2021

Arhiva