Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

01.10.2013

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u ponedjeljak, 07.10.2013. godine u 18,00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći DNEVNI RED: 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana2. Vijećnička pitanja3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića „Sunce“ o odgojno obrazovnom radu za pedagošku godinu 2012/2013 (za period od 01.09.2012. godine do 31.08.2013. godine)  4. Izvješće o radu za pedagošku godinu 2012/2013 Predškolske ustanove  Dječji vrtić „More“5. Prijedlog Odluke o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Fažana za razdoblje od 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine6. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 838/15 i kč. br. 842/1, k.o. Fažana7. Prijedlog Odluke o prodaji kč. br. 109/2 zgr., k.o Fažana8. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji9. Prijedlog Poslovnika Općine Fažana10. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu11. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na kč. br. 929/83, k.o. Fažana radi gradnje vanjskog FTTN kabineta, polaganja, održavanja, razvoja i korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u vlasništvu Hrvatskog telekoma d.d.12. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade-kč. br. 525/zgr., k.o. Fažana13. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade-kč. br. 1194/7, k.o. Fažana 14. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade-kč. br. 780/63, k.o. Fažana 15. Informacija-Poduzetnička zona San Pellegrino16. Razno PREDSJEDNIKTimotej Pejin Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći     D N E V N I R E D   Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana Vijećnička pitanja Izvješće mandatno verifikacijske komisije Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana: Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje Odbor za proračun, financije i razvoj Odbor za sport i kulturu Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli Razno

2013

Arhiva