Poziv na 8. radnu sjednicu Općinskog vijeća

14.02.2018

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 8. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 19.02.2017. godine u 17,00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.