Poziv na 9. radnu sjednicu Općinskog vijeća

13.03.2018

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 9. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 16.03.2018. godine u 18:00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

2018

Arhiva