Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog Vijeća

09.06.2017

Na osnovi članka 87. St. 1, Zakona o lokalnim izborima,  (Narodne novine br. 144/12 ; 121/16) i Odluke Ministarstva uprave klasa: 023-01/17-01/217, Urbroj: 515-02-02-01/1-17-19 od 25. Svibnja 2017. sazivam prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog Vijeća Općine Fažana-Fasana u petak 23. Lipnja 2017. u 17:00 u vijećnici Općine Fažana, 43. Istarske divizije 8.

Dnevni red preuzmite u prilogu.

2017

Arhiva