Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - Mala Vala I. faza

27.07.2017

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ev. Broj 5/17/E-MV- izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u Valbandonu, Mala vala II. faza.

Sva dokumentacija nalazi se u prilogu.

2017

Arhiva