Poziv na prethodnu raspravu o III izmjenama i dopunama Prostornog plana

28.01.2013

Na temelju Članka 83. St. 1.  59.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Odluke o izradi III izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 11/2011), načelnica Općine Fažana objavljuje PRETHODNU RASPRAVU o III izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Fažana. 1. Prethodna rasprava održat će se 04.02.2013. godine u 12,00 sati u Općini Fažana, 43. Istarske divizije 8, Fažana. 2. Prijedlog nacrta III izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Općine Fažana izradio je Jurcon projekt d.o.o., Zagreb, Gotalovečka 4a. 3. Prethodna rasprava provodi se o ciljevima i mogućóim rješenjima Značajnim Za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana, a u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka tijela državne uprave i pravnih Osoba sa javnim ovlastima, te u svrhu usuglašavanja interesa lokalne Zajednice i gospodarstva. 4. Poziv Za sudjelovanje na u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima.5. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti na adresu Općine Fažana, 43. Istarske divizije, 8, 52212 Fažana, u roku od 7 dana od održavanja prethodne rasprave. NAČELNICAAda Damjanac

2013

Arhiva