Poziv na prethodnu raspravu o Urbanističkom planu uređenja Bi Village

07.03.2013

Na temelju Članka 83. St. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uredenja turističke zone 'Bi Village' (Službene novine Istarske županije 11/11), načelnica Općine Fažana objavljuje PRETHODNU RASPRAVU o Urbanističkom planu uređenja turističke zone 'Bi Village'. Sadržaj rasprave preuzmite ovdje. NAČELNICAAda Damjanac

2013

Arhiva