Poziv za predlaganje programa javnih potreba iz Proračuna za 2012. godinu

12.09.2011

Temeljem odredbi Zakona o Proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.) Načelnica Općine Fažana, objavljuje POZIV za predlaganje programa javnih potreba iz Proračuna za 2012. godinu. U programe javnih potreba za Općinu Fažana uvrstit će se ponuđeni programi za područja društvenog, socijalnog i gospodarskog programa. I Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Općine Fažana su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Fažana. U programe javnih potreba za Općinu Fažana uvrstit će se ponuđeni programi za sljedeća područja: Društveni program (programi, akcije i manifestacije u predškolskom odgoju, osnovnom školstvu i naobrazbi, zdravstvenoj zaštiti, kulturi, športu, te udruga građana i neprofitnih organizacije). Gospodarstveni program (namijenjen razvoju djelatnosti poljoprivrede i protupožarne zaštite). Socijalni program (namijenjen materijalnoj zaštiti socijalno ugroženog stanovništva, zaštiti osoba s posebnim potrebama socijalne skrbi ili drugim oblicima zaštite). Pravo podnošenja prijave imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja navedenih u točci  I, a registrirane su za provođenje pojedinih programa ili projekata na području Općine Fažana, kao i fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Fažana. Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Fažana dužni su uz prijavu podnijeti izveštaj o radu i financijsko izvješće za 2010. godinu, sa prikazom utroška sredstava dobivenih iz proračuna Općine Fažana za 2010. godinuSvi podnositelji prijave koji imaju sjedište izvan Općine Fažana, prijavi su obvezni priložiti popis korisnika njihovih aktivnosti s područja Općine Fažana.II Prijave programa podnose se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Općine Fažana u Fažani, 43. Istarske divizije broj 8, ili na sljedećem linku. III Prijave se mogu podnijeti do 10.10.2011. godine. Nepotpune prijave, prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, kao i prijave dostavljene nakon navedenog roka, neće biti razmatrane niti uvrštene u programe javnih potreba  Općine Fažana za 2012. godinu. Načelnica:Ada Damjanac  

2011

Arhiva