Poziv za predlaganje programa javnih potreba iz Proračuna za 2013. godinu

18.09.2012

Temeljem odredbi Zakona o Proračunu ("Narodne novine" broj  87/08) načelnica Općine Fažana objavljuje POZIV za predlaganje programa javnih potreba za 2013. godinu. I Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Općine Fažana su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Fažana. U programe javnih potreba za Općinu Fažana uvrstit će se ponuđeni programi za sljedeća područja: Društveni program (programi, akcije i manifestacije u predškolskom odgoju, osnovnom školstvu i naobrazbi, zdravstvenoj zaštiti, kulturi, športu, te udruga građana i neprofitnih organizacije).Napomena:Prema odredbi članka 76. stavak 2. i 3. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 71/06) programe javnih potreba u športu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica  lokalne samouprave predlaže športska zajednica i školski športski savezi. Gospodarstveni program (namijenjen razvoju djelatnosti poljoprivrede i protupožarne zaštite). Socijalni program (namijenjen materijalnoj zaštiti socijalno ugroženog stanovništva, zaštiti osoba s posebnim potrebama socijalne skrbi ili drugim oblicima zaštite). Pravo podnošenja prijave na  imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja navedenih u točci  I , a registrirane su za provođenje pojedinih programa ili projekata na području Općine Fažana, kao i fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Fažana. Svi podnositelji prijave koji imaju sjedište izvan Općine Fažana, prijavi su obvezni priložiti popis korisnika njihovih aktivnosti s područja Općine Fažana.II Prijave programa podnose se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Općine Fažana u Fažani, 43. Istarske divizije broj 8, ili na sljedećem linku. III Prijave se mogu podnijeti do 05.10.2012. godine. Nepotpune prijave, prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, kao i prijave dostavljene nakon navedenog roka, neće biti razmatrane niti uvrštene u programe javnih potreba Općine Fažana za 2013. godinu. Načelnica:Ada Damjanac

2012

Arhiva