Pravilnik o parkiranju

24.01.2013

Na osnovi članka 17. Odluke o uređenju prometa na užem području naselja Fažana (Službene novine Istarske Županije broj 10/06 i 19/06) i članka 53. Statuta (Službene novine Istarske Županije broj 7/09), Načelnica Općine Fažana donosi PRAVILNIK o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području Općine Fažana. Cjelokupan pravilnik preuzmite ovdje. Načelnica: Ada Damjanac

2013

Arhiva