Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Šuridi

27.07.2018

Općina Fažana je dana 26.07.2018. godine objavom na Elektronskom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr) pokrenula postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Šuridi. Prethodno savjetovanje traje do 01.08.2018. godine.

U prilogu dostavljamo:
- Dokumentaciju o nabavi
- Prijedlog Okvirnog sporazuma
- Troškovnik

2018

Arhiva