Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Kuntrada

27.07.2018

Općina fažana je dana 26.07.2018. Godine objavom na elektronskom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr) pokrenula postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici kuntrada. Prethodno savjetovanje traje do 01.08.2018. Godine.

U prilogu dostavljamo:
- dokumentaciju o nabavi
- prijedlog okvirnog sporazuma
- troškovnik

2018

Arhiva