Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

22.01.2018

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada - savjetovanje s zainiteresiranom javnošću

Ovom se Odlukom utvrđuje kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog  prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Fažana.

Odluku i Opće uvjete preuzmite u prilogu.

2018

Arhiva