Produljenje roka za poziv za prijavu šteta uzrokovanih sušom

29.08.2012

Poštovani, Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode suše na području Općine Fažana, produžuje rok za prijavu šteta do zaključno 14. rujna 2012. godine. Pozivamo sve zainteresirane fizičke i pravne osobe za prijavu šteta do novog roka.

2012

Arhiva