Program dodjele bespovratnih sredstava u 2014.

08.03.2014

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere:Mjera A - Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti u:- hotelima (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština i pansion), - kampovima (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište i hostel), - seljačkim domaćinstvima (OPG) i - objektima u domaćinstvu (soba, apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu);Kroz Mjeru A podupirati će se izgradnja bazena u hotelima, kampovima, seljačkim domaćinstvima te privatnim apartmanima, kućama za odmor i sobama. Također, Mjera A usmjerena je na ulaganje u realizaciju tematskog definiranja hotela (npr. Business, Congress, Family, Spa), poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom, ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica i vinotočja, povećanje energetske učinkovitosti, udruživanje privatnih iznajmljivača u zadruge.Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizmaKroz Mjeru B poticat će se razvoj posebnih oblika turizma, između ostaloga projekti usmjereni na aktiviranje planinarskih domova te uređenje i prenamjenu napuštenih škola i drugih objekata za potrebe turizma, ulaganje u odmorišta za bicikliste, bike&bed smještaj, zabavne i tematske parkove te dovršetak izgradnje novih, odnosno obnovu ili rekonstrukciju postojećih manjih turističkih brodova s elementima tradicijske gradnje.Mjera C - Priprema projektne dokumentacije za nove investicije u turizmuMjerom C sufinancirat će se priprema projektne dokumentacije novih investicija malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, vezanih uz razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, među koje spada studija izvodljivosti, tehnička projektna dokumentacija, aktivnosti vezane za lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu, aktivnosti vezane za procjenu utjecaja na okoliš. Mjera D – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivostMjerom D će se sufinancirati članarine u prestižnim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata za prve tri godine članstva i to s maksimalno 200 tisuća kuna.Prijave projekata primaju se on-line od 28. veljače 2014. do zaključno 15. travnja 2014. na propisanom obrascu zahtjeva dostupnom na web stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr

2014

Arhiva