Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Repulike Hrvatske – za Općinu Fažana

23.05.2018

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Repulike Hrvatske – za Općinu Fažana preuzmite u prilogu u obliku dokumenta i tablica.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Repulike Hrvatske – za Općinu Fažana te rok za dostavu primjedbi je 07. lipnja 2018. godine. 

Primjedbe se mogu dostaviti na mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr

Javnosti je priložena i interaktivna Karta katastarskih čestica. DPZ na području Općine Fažana:

Upute za korištenje GIS Cloud Preglednika:
-              scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte
-              klikom na "Layer list" ("Lista slojeva") pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina
-              odaberite sloj koji želite pregledavati - "Poljoprivredne površine"
-              upisom broja katastarske čestice na "Search" ("Traži") i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.
-              klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.
-              klikom na "Export Map" omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

2018

Arhiva