Proljetni sajam u Delnicama

15.04.2015

Općine Fažana gostovala je na proljetnom sajmu u Delnicama u subotu 11.04.2015. godine sa gastro ponudom na bazi sardela, prezentaciojom ulja od strane Agroudruge Fažana i nastupom KUD "Ulika"Fažana. Općina je gostovala na poziv domaćina, grada Delnica gdje su taj dan Načelnica Općine Fažana i Gradonačelnik grada Delnica simbolično posadili stabljiku jabuke i stabljiku kruške.

2015

Arhiva