Raspored rada čistilice od 1.10.2011.

13.10.2011

PONEDJELJAK - Puljska cesta- Voćarska- Istarska ulica- Šurida - Puntižela- Ulica Braće Ilić- Lavanda - Vodnjanska cesta- Kvart mimoza - Perojska cesta- Ulica Vladimira Gortana SRIJEDA - Prvomajska- Šurida- Puntižela- Put Sv. Elizeja- Kamelija - Ulica Vladimira Nazora- Dragonja - Ulica Pino Budičin - Galižanska cesta - Ulica Matije Vlačića PETAK - Proštin- Mala cesta - Ulica Ruže Petrović- Šurida– Puntižela- Mala vala - Dio Vodnjanske (od parkinga)- Kuntrada- Dio 43. Istarske- Pineta- Dio Puljske- Šurida– Puntižela- Mala vala- Kuntrada- Pineta Komunalac Fažana d.o.o. Direktor Mirko Gortan

2011

Arhiva