Smještaj turista iz privatnog smještaja u izolaciju

21.07.2021

U nastavku preuzmite pojašnjenje postupka oko smještaja turista iz privatnog smještaja u izolaciju u slučaju pojave bolesti Covid19.

2021

Arhiva