Upute za prijavu za ESIF zajam za obrtna sredstva

30.03.2020

Poštovani,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije aktiviralo je dodatnu mjeru u svrhu pomoći gospodarstvu uslijed negativnih učinaka pandemije COVID-19. Radi se o financijskom instrumentu ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva koji namijenjen mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva.

ESIF zajam za obrtna sredstva ima sljedeća obilježja:
    niže kamatne stope – od 0.5% do 1%
    duži poček – do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
    mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam
    iznos zajma: od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
    rok otplate – do 3 godine uključujući poček
    Instrumenti ulaganja – zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika.

Ciljana skupina su mikro i mali gospodarski subjekti. Zahtjevi za ESIF zajmom za obrtna sredstva nisu namijenjeni aktivnostima koje se odnose na:
    financiranje PDV-a
    refinanciranje postojećih obvez
    podmirenje obveza prema državi
    podmirenje obveza prema financijskim institucijama
    pribavljanje vrijednosnih papira
    davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama
    ulaganja koja služe u osobne svrhe
    posredovanje u trgovini s inozemstvom.

Obrtna  sredstva mogu se koristiti za financiranje sljedećih troškova:
·                    priprema proizvodnje
·                    sirovina i materijal,
·                    ostali proizvodni troškovi,
·                    troškovi zaposlenih,
·                    novo zapošljavanje,
·                    zakup poslovnog prostora,
·                    režijski troškovi,
·                    opći troškovi

Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su oni koji:
·                    su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
·                    imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
·                    imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
·                    nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
·                    nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Koji je postupak odobravanja zajma?
Poduzetnik može podnijeti HAMAG-BICRO-u obrazac zahtjeva za zajam zajedno sa ostalom obveznom dokumentacijom na sljedeće načine:
·         elektroničkom poštom – zajmovi@hamagbicro.hr
·         poštom - Ksaver 208, 10000 Zagreb
·         osobno na adresu - Ksaver 208, 10000 Zagreb
·         online prijavom putem sljedećeg linka

Potrebno je dostaviti izvornik standardiziranog obrasca zahtjeva za zajam te obveznu dokumentaciju. Službene obrasce možete pronaći u privitku ovog e-maila, a službeni popis obvezne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Službene obrasce koji su dio obvezne dokumentacije možete pronaći u privitku:

Prilog 1 – Obrazac Zahtjeva za obrtna sredstva
Prilog 2 – Izjava radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
Prilog 3 – Tablica kreditne zaduženosti
Prilog 4 – Poslovni plan za obrtna sredstva.

U slučaju donošenja pozitivne Odluke:

    HAMAG-BICRO šalje Poduzetniku obavijest o pozitivnoj odluci
    Poduzetnik otvara račun posebne namjene i dostavlja podatke o otvorenom računu HAMAG-BICRO-u
    Poduzetnik sklapa Ugovor o zajmu s HAMAG-BICRO-om
    HAMAG-BICRO po odobrenju zajma plasira sredstva zajma.

Kako se koristi zajam?
Korištenje mikro zajmova za obrtna sredstva u pravilu traje do 3 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o zajmu. HAMAG-BICRO vrši kontrolu namjenskog korištenja zajma. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

S obzirom na izvanrednu situaciju otvorili smo kanal komunikacije isključivo kako bi Vam pomogli da očuvate likvidnost i radna mjesta u svojoj tvrtki. Za ispunjavanje i pregled dokumentacije za ostvarivanje ESIF zajma biti će Vam dostupan naš poslovni analitičar Bojan Antulov. Stoga ukoliko imate bilo kakva pitanja možete ih uputiti na mail bojan.antulov@aestus.hr ili broj mobitela +385 91 110 7887.

Srdačan pozdrav,

Vaš Aestus tim

2020

Arhiva