Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

27.10.2014

Agencija za poljoprivredno zemljište pripremila je letak s osnovnim informacijama o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Letak u tiskanom obliku možete preuzeti u prostorijama Agencije, a u digitalnom obliku ga prilažemo na slikama iznad.

2014

Arhiva