Dokumentacija prema kronologiji

Zakljucak ureda drzavne uprave o usmenoj raspravi 25.02.2009.
PDF 243.87 kB
Zakljucak ureda drzavne uprave o isplati usluga vjestacenja Jelene Grubisic
PDF 435.65 kB
Upit Opcine Fazana Ministarstvu o predaji zemljista 19.01.2009.
PDF 612.32 kB
Racun isplate usluga vjectacenja Jeleni Grubisic
PDF 178.58 kB
Procjena vrijednosti nekretnine Jelena Grubisic rujan 2008.
PDF 1.63 MB
Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga nagodbe
PDF 1.17 MB
Otkup kriznog raskrizja Valbandon
PDF 171.04 kB
Ocitovanje sudskog vjestaka Jelena Grubisic
PDF 495.53 kB
Misljenje Margarete Stipancic o predaji zemljista 10.12.2008.
PDF 353.91 kB
Izvanparnicni postupak pred Opcinskim sudom u Puli 28.12.2010.
PDF 947.4 kB
Elaborat procjene vrijednosti nekretnine Zlata Milotic 21.4.2008.
PDF 1.25 MB
Elaborat procjene vrijednosti nekretnina Jelena Grubisic 29.02.2009.
PDF 2.71 MB
Zalba Opcine Fazana Zupanijskom sudu na rjesenje Opcinskog suda u Puli radi odredivanja naknade za zemljiste 22.01.2011.
PDF 1.79 MB
Elaborat procjene vrijednosti nekretnine 19.02.2009.
PDF 6.28 MB
Dopis g. Alerica i g. Tomljanovica Uredu drzavne uprave sa prijedlogom o pozivu radi sastavljanja izjave o predaji zemljista 24.10.2008.
PDF 313.92 kB
Dopis Ureda drzavne uprave opcini Fazana 27.01.2010.
PDF 712.41 kB
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru 11.12.2007.
PDF 1.21 MB
Ocitovanje Opcine Fazana o predaji gradevinskog zemljista 08.07.2009.
PDF 211.66 kB
Pozurnica za predaju zemljista 16.12.2009.
PDF 343.4 kB
Prijedlog Opcinskom sudu u Puli za odredivanje naknade za zemljiste 10.05.2010.
PDF 767.3 kB
Procjena trzisne vrijednosti nekretnine Lucilla Őmitran 31.07.2006.
PDF 1.2 MB
Procjena vrijednosti Jelena Grubisic 28.05.2009.
PDF 2.03 MB
Rjesenje Zupanijskog suda u Puli 12.02.2018.
PDF 2.28 MB
Rjesenje Opcinskog suda u Puli o naknadi za zemljiÜte 859-1 13.04.2017.
PDF 4.74 MB
Rjesenje Opcinskog suda u Puli o izvanparnicnom postupku 29.12.2010.
PDF 2.8 MB
Zapisnik izvanparnickog postupka 21.06.2010.
PDF 363.9 kB
Zapisnik o usmenoj raspravi 10.12.2008.
PDF 970.29 kB
Zapisnik pri Uredu drzavne uprave o preuzimanju zemljista 28.05.2009.
PDF 837.04 kB
Zapisnik sa 137. Sjednice Opcinskog poglavarstva 17.12.2008.
PDF 2.74 MB
Zapisnik Sjednice Opcinskog poglavarstva - Ocitovanja na idejna rjeÜenja u predmetu Aleric - Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole 06.12.2007.
PDF 804.69 kB