Transparentnost proračuna

Proračun Općine Fažana

2024

Potvrda preuzimanja financijskih izvještaja 06-2024. - Općine Fažana
XLSX 37.12 kB
Bilješke uz fin. izvještaje 01.01.-30.06.2024. - OPĆINA FAŽANA
DOCX 56.1 kB
Referentna stranica - financijski izvještaji 06-2024. - Općina Fažana
PDF 288.69 kB
Financijski izvještaji za period od 01.01.-30.06.2024. - Općina Fažana
XLSX 533.36 kB
Potvrda o preuzetom izvještaju za 2024-03
XLSX 39.15 kB
Referentna stranica Općina Fažana -2024-03
PDF 267.65 kB
Bilješke 01.01.-31.03.2024. - OPĆINA FAŽANA
DOCX 56.41 kB
Financijski izvještaji za period od 01.01.-31.03.2024. - Općina Fažana
XLSX 534.35 kB
Popis ugovora sklopljenih u javnoj nabavi u 2023.
DOCX 20.06 kB
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023.godinu
DOCX 21.28 kB
PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE ZA 2024.GODINU
PDF 1.97 MB
Izvješće o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2023.godinu
PDF 193.31 kB
Bilješke uz financijske izvještaje
DOC 113.5 kB
Potvrda preuzimanja konsolidiranih izvještaja za 2023.g.
XLSX 37.07 kB
Referentna stranica
PDF 321.76 kB
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu
XLSX 552.94 kB
Potvrda o zaprimljenim godišnjim financijskim izvještajima Općine Fažana
XLSX 30.28 kB
Referentna stranica 12-2023 - Općina Fažana
PDF 354.81 kB
Bilješke OPĆINA FAŽANA -31.12.2023.
DOC 206.5 kB
Godišnji financijski izvještaji Općina Fažana - 2023
XLSX 561.13 kB

2023

II.Izmjene i dopune Proračuna Općine Fažana za 2023.godinu
PDF 1.1 MB
Proračun Općine Fažana-Fasana za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026.godinu
PDF 2.58 MB
Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna općine Fažana-Fasana
PDF 2.48 MB
Potvrda preuzimanja financijskih izvještaja - Općine Fažana
XLSX 37.06 kB
Referentna stranica -01.01.-30.09.2023. - Općina Fažana
PDF 288.2 kB
Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.-30.09.2023.
DOCX 52.71 kB
Financijski izvještaji za period od 01.01.-30.09.2023. - Općina Fažana
XLSX 540.35 kB
Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe od srpnja od rujna 2023.godine
DOCX 17.72 kB
I. Izmjene i dopune proračuna 2023.
PDF 1013.54 kB
Odluka o tekućoj pomoći ordinaciji obiteljske medicine dr. Vlaste Popić
PDF 169.83 kB
Odluka o tekućoj pomoći ordinaciji obiteljske medicine dr. Vlaste Popić
PDF 169.83 kB
Izvješće o korištenju proračunske zalihe 01-06.2023.
DOCX 16.98 kB
Odluka_o_sufinanciranju_rekonstrukcije_Specijalne_b(0419)
PDF 223.21 kB
Odluka o raspodjeli rezultata za 2022
DOCX 24.62 kB
Obrazloženje-godišnji izvještaj o izvršenju proračuna OF 2022
DOCX 692.72 kB
Godisnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.
RTF 4.37 MB
Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća 30.06.23.
DOCX 42.42 kB
Potvrda o poslanom konsolidiranom izvješću 06-2023.
XLSX 39.15 kB
Konsolidirani financijski izvještaj -30.06.2023.
XLSX 540.73 kB
Financijsko izvješće - Referentna stranica
PDF 348.94 kB
Potvrda o preuzimanju financijskih izvještaja Općine Fažana 06-2023
XLSX 39.15 kB
Financijski izvještaji Općina Fažana - 30.06.2023.
XLSX 538.3 kB
Financijsko izvješće - Bilješke 01.01.-30.06.2023. - OPĆINA FAŽANA
DOCX 51.48 kB
Financijsko izvješće - Referentna stranica Općine Fažana 06-2023
PDF 344.49 kB
Bilješke 01.01.-31.03.2023. - OPĆINA FAŽANA - 11.04.2023.
DOCX 47.36 kB
Referentna stranica Općina Fažana_0001 - 11.04.2023.
PDF 333.1 kB
Potvrda preuzimanja izvještaja - 11.04.2023.
XLSX 37.09 kB
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.01.-31.03.23. - OPĆINA FAŽANA - 11.04.2023.
XLSX 529.03 kB
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna za 2023.godinu - 29.03.2023.
DOCX 16.25 kB
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
DOCX 19.3 kB
Proračun u malom Općine Fažana
PDF 2.18 MB

2022

Bilješke OPĆINA FAŽANA – 31.12.2022
DOC 116 kB
Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI - OF 31.12.2023.
XLSX 37.86 kB
Referentna stranica -konsolidirani - Općina Fažana razina 23
PDF 317.03 kB
Konsolidirani financijski izvještaj - bilješke uz finanacijska izvješća 01.01.-31.12.2022.
DOC 113 kB
Konsolidirani financijski izvještaj - Općina Fažana - 31.12.2022
XLSX 557.82 kB
Referentna stranica Općine Fažana -12.2022.
PDF 330.29 kB
Potvrda o učitanim godišnjim financijskim izvještajima Općine Fažana za 2022.
XLSX 37.12 kB
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2022. - OPĆINA
XLSX 561.91 kB
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Fažana za 2021.g.
PDF 19.49 MB
Odluka_o_izvrsavanju_proracuna_za_2023_godinu
DOCX 27.68 kB
Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna
DOC 27 kB
Proračun za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.godinu
RTF 4.89 MB
Prijedlog proračuna za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.
RTF 4.89 MB
Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Fažana za 2023. godinu od 15.11.2022.
DOCX 507.81 kB
Obrazloženje uz I. izmjene i dopune proračuna OF za 2022 od 03.11.2022.
DOCX 52.56 kB
REBALANS - I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. od 03.11.2022.
RTF 3.49 MB
Obrazloženje izvještaja polugodišnjeg izvršenja proračuna za 2022. od 03.11.2022.
DOCX 102.13 kB
Izvještaj o polugodisnjem izvršenju proračuna za 2022. od 03.11.2022.
RTF 3.21 MB
Bilješke uz financijska izvješća 30.09.2022
DOCX 41.91 kB
Financijski izvještaji Općine Fažana 01.01.-30.09.2022
XLSX 539.43 kB
REFERENTNA STRANICA - OPĆINA FAŽANA 30.09.2022.
PDF 339.45 kB
Poziv na dostavu prijedloga - izrada Proračuna OF 2023. - 31.08.2022.
PDF 303.28 kB
Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 06-2022
DOCX 39.43 kB
Konsolidirani financijski izvještaj 06-2022
XLSX 545.79 kB
KONSOLIDACIJA PRORAČUNA - REFERENTNA STRANICA
PDF 309.73 kB
Proračunski vodič za 2022.
PDF 1.91 MB
Odluka o raspodjeli rezultata za 2021.
DOCX 25.83 kB
BILJEŠKE vezane uz Financijska izvješća 01.01.2022. - 30.06.2022.
DOC 53 kB
Financijski izvještaji Općine Fažana 01.01.-30.06.2022.
XLSM 527.05 kB
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ OPĆINA FAŽANA - REFERENTNA STRANICA
PDF 303.6 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2021.
PDF 1.06 MB
Financijski izvještaj za 2021.
XLS 1.29 MB
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu
DOCX 25.66 kB
Proračun Općine Fažana za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
DOCX 2.12 MB

2021

15.II Rebalans 2021
DOCX 263.33 kB
10. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspodjeli rezultata za 2020.
DOCX 22.64 kB
8. Odluka_o_izvrsavanju_proracuna_za_2022_godinu
DOCX 25.66 kB
7. Proračun Općine Fažana za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
DOCX 2.12 MB
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2021.
PDF 872.64 kB
Rebalans proračuna Općine Fažana za 2021.
DOCX 2.07 MB
Poziv za dostavu prijedloga proračuna Općine Fažana za 2022. godinu
PDF 215.89 kB
Općina Fažana, FINA izvještaji za razdoblje od 01.01.-31.12.2020
XLS 1.33 MB

2020

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE
DOC 5.05 MB
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2020
PDF 1.27 MB
I. izmjene proračuna općine fažana za 2020. godinu
DOC 1.22 MB
Financijsko izvješće Općine Fažana za 2019. godinu
XLS 1.27 MB
Proračun Općine Fažana 2020_opći i posebi dio
PDF 502.96 kB
Proračun Općine Fažana 2020_razvojni programi
PDF 391.65 kB

2019

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2019
PDF 6.67 MB
Izmjene_i_dopune_proracuna_opcine_fazana_za_2019
PDF 6.67 MB
POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
PDF 222.15 kB
Financijski izvještaji Općina Fažana od 01.01.-31.12.2018
XLS 1.29 MB
Odluka_o_izvrsavanju_proracuna_opcine_fazana_za_2019_godinu
DOC 58.5 kB
Proracun Općine Fažana 2019-2021_s_usvojenim_amandmanima
PDF 1.17 MB

2018

I_izmjene_i_dopune_proracuna_of_za_2018
DOC 6.59 MB
PRORAČUN ZA 2019 GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020 2021
DOC 9.92 MB
Proračun 2019-2021 s usvojenim amandmanima
PDF 1.17 MB
II_izmjene_i_dopune_proracuna_of_za_2018
DOC 8.36 MB
Financijski izvještaji Općine Fažana 01.01-31.12.2017
XLS 1.29 MB
Financijsko izvjesce za 2017_Referentna stranica
PDF 1.13 MB

2017

Proračun za 2018. godinu
PDF 445.12 kB
I. IZMJENE PRORACUNA OPCINE FAZANA ZA 2017. GODINU
DOC 11.13 MB
Financijsko izvješće za 2016. - 7. Bilješke uz financijska izvješća za 2016.
PDF 4.24 MB
Financijsko izvješće za 2016. - 6. Obrazac OBVEZE za razdoblje 1.1.-31.12.2016.
PDF 1.81 MB
Financijsko izvješće za 2016. - 5. Obrazac BIL na dan 31.12.2016.
PDF 6.92 MB
Financijsko izvješće za 2016. - 4. Obrazac P-VRIO za razdoblje 1.1.-31.12.2016.
PDF 1.14 MB
Financijsko izvješće za 2016. - 3. Obrazac RAS-funkcijski za razdoblje 1.1.-31.12.2016.
PDF 3.24 MB
Financijsko izvješće za 2016. - 1. Referentna stranica 2016.
PDF 996.79 kB

2016

Poziv za prijedlog izrade proračuna Općine Fažana za 2017. godinu
PDF 539.75 kB
3.Obrazloženje -polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fažana za 2016
PDF 190.32 kB
2.Odluka o preraspodjeli proračuna Općine Fažana za 2016
PDF 37.47 kB
1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fažana za razdoblje 1.1. do 30.6.2016
PDF 402.13 kB
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Fažana za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.
PDF 471.51 kB
1. Odluka o preraspodjeli proračuna za 2015
DOC 78.5 kB
3. Godisnji obračun proračun 2015
DOC 1.37 MB
4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. g.
DOC 47.5 kB
REFERENTNA STRANICA -Financijski izvještaji Općine Fažana od 01.01.-31.12.2015
PDF 29.22 kB
Obrazac RAS-funkcijski -Financijski izvještaji Općine Fažana od 01.01.-31.12.2015
PDF 53.5 kB
Obrazac P-VRIO -Financijski izvještaji Općine Fažana od 01.01.-31.12.2015
PDF 33.38 kB
Obrazac PR-RAS- Financijski izvještaji Općine Fažana od 01.01.-31.12.2015
PDF 209.95 kB
Obrazac OBVEZE -Financijski izvještaji Općine Fažana od 01.10.-31.12.2015
PDF 44.12 kB
Obrazac BIL -Financijski izvještaji Općine Fažana od 01.01.-31.12.2015
PDF 70.97 kB
Obrazac 4 -Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
DOCX 23.19 kB
Obrazac 3 -Izjava o partnerstvu
DOC 38 kB
Obrazac 2 -proračuna
XLS 58.5 kB
Proračun Općine Fažana za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.
PDF 607.66 kB
Prijedlog proračuna Općine Fažana za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.
PDF 788.91 kB
Prijedlog proračuna Općine Fažana za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.
PDF 421.93 kB
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Fažana za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.
PDF 471.51 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fažana za 2016 - Obrazloženje
PDF 190.32 kB
Odluka o preraspodjeli proračuna Općine Fažana za 2016
PDF 37.47 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Fažana - 1.1.-30.06.2016.
PDF 402.13 kB

2015

Proračun Općine Fažana za 2016. G. i projekciju za 2017. I 2018.g.
PDF 607.66 kB
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2016. GODINU
PDF 54.81 kB
I.izmjene i dopune proračuna Općine Fažana za 2015. i projekcija za 2016. i 2017. god.
PDF 567.39 kB
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OF 1.1-30.6.2015
PDF 334.47 kB
4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. g.
PDF 57.38 kB
3. God.obr.objava
PDF 225.38 kB
2. Odluka o preraspodjeli proračuna za 2014
PDF 72.25 kB
1.Zaključak - prihvaća se odluka o preraspodjeli
PDF 31.92 kB
GFI OF za 2014. - Referentna stranica -Izvještaji proračuna za razdoblje 1.1. do 31.12.2014.
PDF 765.48 kB
GFI Općine Fažana za 2014. - Obrazac PR-RAS za razdoblje 1.1.-31.12.2014.
PDF 191.19 kB
GFI Općine Fažana za 2014. - Obrazac NT za razdoblje 1.1.-31.12.2014.
PDF 87.03 kB
GFI Općine Fažana za 2014. - Obrazac RAS-funkcijski za razdoblje 1.1.-31.12.2014.
PDF 52.24 kB
GFI Općine Fažana za 2014. - Obrazac P-VRIO za razdoblje 1.1.-31.12.2014.
PDF 32.23 kB
GFI Općine Fažana za 2014. - Obrazac BIL na dan 31.12.2014.
PDF 73.64 kB
GFI Općine Fažana za 2014. - Obrazac OBVEZE za razdoblje 1.10. do 31.12.2014.
PDF 1.94 MB

2014

Proračun OF za 2015. i projekcije proračuna za 2016. i 2017.
PDF 590.38 kB
3.Prijedlog Proračuna OF za 2015 i projekcija za 2016 i 2017 -POSEBNI DIO
PDF 127.89 kB
2.Prijedlog Proračuna OF za 2015 i projekcija za 2016 i 2017-OPĆI DIO
PDF 28.79 kB
1.Prijedlog Proračuna OF za 2015 i projekcija za 2016. i 2017.g- REKAPITULACIJA
PDF 40 kB
II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Fažana za 2014.
DOCX 986.5 kB
Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna OF - Posebni dio
PDF 147.47 kB
Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna OF - Opći dio
PDF 83.68 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Fažana 2014
PDF 323.53 kB
Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. g.
PDF 22.47 kB
Godišnji obračun proračuna za 2013.
PDF 246.11 kB

2013

II izmjene i dopune Proračuna Općine Fažana za 2013. godinu
DOCX 979.58 kB
Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna 2013 - posebni dio
PDF 2.06 MB
Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna 2013 - opći dio
PDF 610.02 kB
PRORAČUN OPĆINE FAŽANA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU
DOCX 4.29 MB
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPCI DIO 2014
PDF 77.92 kB
PRIJEDLOG PRORAČUNA - POSEBNI DIO 2014
PDF 402.47 kB
polugod_izv_2013
DOC 1.29 MB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2012.
PDF 771.37 kB

2012

Odluka o izvršavanju proračuna
PDF 68.2 kB
Proračun - rekapitulacija
PDF 69.89 kB
Proračun - Posebni dio
PDF 1.69 MB
Plan razdjela
RTF 749.58 kB
Proračun - Opći dio
PDF 204.12 kB
Proračun Općine Fažana 2012 - Posebni dio
PDF 843.53 kB
Proračun Općine Fažana 2012 - Opći dio
PDF 113.95 kB

2011

Izmjene i dopune proračuna Općine Fažana 2011 - Opći dio
PDF 116.15 kB
Izmjene i dopune proračuna Općine Fažana 2011 - Posebni dio
PDF 511.36 kB
Usvojena izmjena i dopuna proračuna Općine Fažana II
RTF 410.33 kB
Usvojena izmjena i dopuna proračuna Općine Fažana I
RTF 128.88 kB
Proračun Općine Fažana - Posebni dio
PDF 163.01 kB
Proračun Općine Fažana - Opći dio
PDF 85.65 kB
Akti Općine Fažana
PDF 815.3 kB

2010

Tablica A Prihodi 2010
XLS 46.5 kB
Tablica B Rashodi 2010
XLS 60 kB
Tablica C Zaduživanje
XLS 23 kB
Razdjel 001-2010
XLS 62.5 kB
Razdjel 002-2010
XLS 71 kB
Razdjel 003-2010
XLS 52.5 kB
Razdjel 004-2010
XLS 148 kB
Projekcija proračuna 2011-2012
XLS 293.5 kB