Općinske tvrtke i ustanove

KOMUNALAC FAŽANA d.o.o.
43. istarske divizije 8, Fažana,
Tel: 052 382-107
Fax: 052 382-104
e-mail: amfora.fazana@gmail.com

TURISTIČKA ZAJEDNICA FAŽANA
43. istarske divizije 8, Fažana
Turistički ured: Riva 2, Fažana
Tel: 052 383-727
Fax: 052 383-728
e-mail: info@infofazana.hr

DJEČJI VRTIĆ SUNCE - FAŽANA
Puljska cesta 3, Fažana
Tel/fax: 052 521-123
e-mail: dječ ji.vrtic.sunce1@pu.t-com.hr

AMBULANTA U FAŽANI
Titova riva 9/I, Fažana
Tel/fax: 052 521-098

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA
Puljska cesta 9, Fažana
Tel/fax: 052 521-011
e-mail: os-fazana@pu.t-com.hr

LJEKARNA U FAŽANI
Titova riva 9, Fažana
Tel: 052 521-562

MATIČNI URED PULA
Starih statuta 1a, Pula
Tel: 052 371-236
Fax: 052 371-237
e-mail: mupula@udu-istra.hr

ŽUPNI URED FAŽANA
Župni trg 4, Fažana
Tel: 052 521-097

U matičnom uredu Fažana, 43. istarske divizije 8, Fažana, uredovno radno vrijeme za prijam stranaka je ponedjeljkom od 08,30 do 11,30 sati.
Izvan uredovnog radnog vremena informacije je moguće dobiti u Matičnom uredu u Vodnjanu na tel: 052 511-145.

BROJ ZA HITNE SLUŽBE   - 112
(Centar 112)