Jedinstveni upravni odjel

Općinska uprava Općine Fažana organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave. Poslovi iz samoupravnog djelokruga odnose se  prvenstveno na pripremu dokumentacije i materijala za sjednice Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća, neposredno izvršavanje zakona, drugih propisa i odluka tijela Općine Fažana.

Jedinstveni upravni odjel

Dimitrije Švabić, mag.iur. Pročelnik dimitrije.svabic@fazana.hr
Danijela Anjoš, dipl.oecc. Pomoćnik pročelnika za proračun i financije danijela.anjos@fazana.hr
Nenad Paić dipl.iur. Viši savjetnik za pravne i imovinske poslove pravnik@fazana.hr
Viši savjetnik za društvene djelatnosti  
Minja Savović, ing.građ. Stručni suradnik za prostorno planiranje,
komunalni sustav i izgradnju
minja.savovic@fazana.hr
Iva Knapić, dipl. oec. Stručni suradnik za financije i računovodstvo iva@fazana.hr
Mirko Gortan, ing. građ. Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo mirko@fazana.hr
Majda Turnšek Dobre, oecc. Stručni suradnik za financije i računovodstvo majda.turnsek.dobre@fazana.hr
Snježana Nikolić, bacc.admin.publ. Administrativni referent pisarnica@fazana.hr
Marin Sanković Komunalno-prometni redar marin.sankovic@fazana.hr
Saša Ristić Prometno komunalni redar sasa.ristic@fazana.hr

Tel.: 382 107     fax.: 382 104

Rad sa strankama:
Ponedjeljak     08,00-11,00
Utorak     14,00-16,00
Srijeda     08,00-11,00
Petak     08,00-11,00
ČETVRTKOM NE PRIMAMO STRANKE.

Načelnik g. Radomir Korać prima stranke svakodnevno, uz prethodnu najavu na tel. 382-107, Općina Fažana, tajnica.