Jedinstveni upravni odjel

Općinska uprava Općine Fažana organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave. Poslovi iz samoupravnog djelokruga odnose se  prvenstveno na pripremu dokumentacije i materijala za sjednice Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća, neposredno izvršavanje zakona, drugih propisa i odluka tijela Općine Fažana.

Jedinstveni upravni odjel

Nenad Paić dipl.iur. Viši savjetnik za pravne i imovinske poslove pravnik@fazana.hr
Vera Belušić, ecc. Stručni suradnik za financije i računovodstvo vera@fazana.hr
Iva Knapić, dipl. oec. Stručni suradnik za financije i računovodstvo iva@fazana.hr
Mirko Gortan, ing. građ. Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo mirko@fazana.hr
Snježana Nikolić, bacc.admin.publ. Administrativni referent tajnica@fazana.hr
Alija Nanić Spremačica
Saša Ristić Prometno komunalni redar

Tel.: 382 107     fax.: 382 104

Rad sa strankama:
Ponedjeljak     08,00-11,00
Utorak     14,00-16,00
Srijeda     08,00-11,00
Petak     08,00-11,00
ČETVRTKOM NE PRIMAMO STRANKE.

Načelnik g. Radomir Korać prima stranke svakodnevno, uz prethodnu najavu na tel. 382-107, Općina Fažana, tajnica.