Općinsko vijeće

OPĆINSKI NAČELNIK:
Načelnik: Radomir Korać - 052/382-107 nacelnik@fazana.hr 

Radno vrijeme sa strankama:
Stranke se primaju uz prethodnu najavu na tel. 382-107

OPĆINSKO VIJEĆE:
Ada Damjanac
Sandra Piljan Lorencin
Timotej Pejin
Dragana Sabadoš
Romina Resanović
Jagoda Devescovi
Divna Mužić
Damir Šistek
Ivan Geršić
Raul Marsetič
Claudia Valente-Novak
Marinko Gazić
Lidija Zulma Udovicki Sanchez de Lozada

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Ada Damjanac

PODPREDSJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA
Timotej Pejin i Raul Marsetič

Radno vrijeme sa strankama:
Predsjednica Općinskog vijeća Općine Fažana primat će stranke u Općini Fažana srijedom od 09 do 11 sati ili po dogovoru na:
Mob: 098/697-281
E-mail: predsjednikov@fazana.hr