Prostorni plan uređenja Općine Fažana (PPUOF)

Prostorni plan Općine Fažana

VII IZMJENE I DOPUNE PPUO FAŽANA_posebne mjere
PDF 3.14 MB
VII IZMJENE I DOPUNE PPUO FAŽANA_promet
PDF 6.11 MB
VII IZMJENE I DOPUNE PPUO FAŽANA_namjena
PDF 6.44 MB
VII IZMJENE I DOPUNE PPUO FAŽANA_4b građevinska područja
PDF 2.66 MB
VII IZMJENE I DOPUNE PPUO FAŽANA_4a građevinska područja
PDF 2.37 MB
VII IZMJENE I DOPUNE PPUO FAŽANA_odredbe za provođenje
PDF 779.6 kB
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE FAŽANA
PDF 5.41 MB
Izvješće o javnoj raspravi VII. Izmjena i dopuna PPUO Fažana
PDF 3.81 MB
VII_ID_PPUO_FAZANA_2_1_promet_plot
PDF 3.23 MB
VII_ID_PPUO_FAZANA_1_namjena_plot
PDF 3.49 MB
VID_PPUO_FAZANA_4b_gradjevinska_podrucja_PPJR_plot
PDF 4.16 MB
VID_PPUO_FAZANA_4a_gradjevinska_podrucja_recover_pdf
PDF 3.97 MB
V_ID_PPUO_FAZANA_3_4_posebne_mjere_plot
PDF 3.29 MB
PPJR_Odredbe_svibanj
PDF 742.79 kB
PPJR_Obrazlozenje_svibanj
PDF 221.23 kB
07_VII_IiD_PPUOF_Fazana_sazetak_svibanj
PDF 117.19 kB
Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna PPUO Fažana - 01.06.2023.
PDF 303.93 kB
Odluka_o_izmjenama_i_dopunama_Odluke_o_izradi_VII._(0468) - 29.03.2023.
PDF 182.29 kB
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU VI. IDPPUOF
PDF 13.76 MB
Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana
PDF 13.76 MB
JAVNA RASPRAVA o prijedlogu VI izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana
PDF 379.7 kB
V IZMJENE PPUO FAŽANA - PROČIŠĆENI TEKST
DOC 724.5 kB
V_ID_PPUO_FAZANA-3_4 - posebne mjere
PDF 3.24 MB
V_ID_PPUO_FAZANA-2_4 - elektroopskrba
PDF 3.18 MB
V_ID_PPUO_FAZANA-2_3_B-odvodnja
PDF 3.21 MB
V_ID_PPUO_FAZANA-2_3_A-vodoopskrba
PDF 3.19 MB
V_ID_PPUO_FAZANA-2_2-posta i telekom
PDF 3.15 MB
V_ID_PPUO_FAZANA-2_1-promet
PDF 3.2 MB
V_ID_PPUO_FAZANA-3_3-posebna ogranicenja
PDF 3.23 MB
V_ID_PPUO_FAZANA-3_2-graditeljska bastina
PDF 3.23 MB
V_ID_PPUO_FAZANA-3_1-ekoloska mreza
PDF 3.18 MB
V_ID_PPUO_FAZANA_4A-gradjevinska podrucja
PDF 3.21 MB
V_ID_PPUO_FAZANA_4B-gradjevinska podrucja
PDF 3.47 MB
V_ID_PPUO_FAZANA_4B-gradjevinska podrucja
PDF 3.47 MB
V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fažana - Naslovnica
PDF 377.2 kB
V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fažana - Obrazloženje
PDF 424.41 kB
V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fažana - Odredbe plana
PDF 915.02 kB
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi prijedloga V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana
PDF 9.58 MB
Odluka o dodjeli sredstava iz državnog proračuna RH za 2017. Općini Fažana - sufinanciranje izrade V. izmjena prostornog plana
PDF 1.07 MB
ODLUKA O IZRADI V IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FAŽANA
DOC 49.5 kB
SUGLASNOST NA PLAN
PDF 559.01 kB
IV_ID_PPUO_FAZANA_Odluka o donosenju
PDF 1000.7 kB
IV_ID_PPUO FAZANA_4B_gradjevinska podrucja
PDF 2.17 MB
IV_ID_PPUO FAZANA_3_4-posebne_mjere
PDF 11.68 MB
IV_ID_PPUO FAZANA_1_Koristenje i namjena
PDF 11.76 MB
IV ID PPUO FAZANA_4A_gradjevinska podrucja
PDF 2.3 MB
IV ID PPUO FAZANA_3_3_posebna_ogranicenja
PDF 11.58 MB
IV ID PPUO FAZANA_2-4-energetika
PDF 11.54 MB
IV ID PPUO FAZANA_2_1_Promet
PDF 11.51 MB
IV_ID_PPUO_FAZANA_Odredbe
PDF 1.04 MB
IV_ID_PPUO_FAZANA_Sastavnica
PDF 161.77 kB
IV_ID_PPUO_FAZANA_Sazetak
PDF 767.03 kB
IV_ID_PPUO_FAZANA_Naslovnica-Obrazlozenje
PDF 290.16 kB
IV ID PPUO FAZANA Naslovnica
PDF 480.09 kB
IV ID PPUOO FAZANA Obrazlozenje
PDF 1.23 MB
Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog Plana IŽ
PDF 711.83 kB
ODLUKA O DONOŠENJU IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA U REĐENJA OPĆINE FAŽANA
PDF 369.45 kB
IV_ID_PPUOFazana_4B_GP_PP
PDF 1.98 MB
IV_ID_PPUOFazana_4A_GP_PP
PDF 2.11 MB
IV_ID_PPUO_FAZANA_SAZETAK_PP
PDF 647.75 kB
IV_ID_PPUO_FAZANA_ODREDBE_PP
PDF 1.01 MB
IV_ID_PPUO_FAZANA_OBRAZLOZENJE_PP
PDF 1.35 MB
IV_ID_PPUO_FAZANA_NASLOVNICA_PP
PDF 411.23 kB
IV_ID_PPUO_FAZANA_3_4-posebne_mjere_PPi
PDF 11.87 MB
IV_ID_PPUO_FAZANA_3_3_posebna_ogranicenja_PP
PDF 11.75 MB
IV_ID_PPUO_FAZANA_2_1_Promet_PP
PDF 11.68 MB
IV_ID_PPUO_FAZANA_1_Koristenje i namjena_PP
PDF 11.73 MB
Objava Javne rasprave o IV izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Fažana
PDF 682.43 kB
2.4 ELEK_NN-Model
PDF 1.39 MB
2.3 ELEK_SN-Model
PDF 1.4 MB
2.2 ELEK KOM-Model
PDF 1.43 MB
2.1 PROMET-Model
PDF 1.36 MB
1 NAMJENA-Model
PDF 1.46 MB
4.b_ NACIN_GRADNJE-Model
PDF 1.4 MB
4.a_OBLICI_KORISTENJA-Model
PDF 1.36 MB
3. UVJETI KORIŠTENJA -Model
PDF 1.4 MB
2.8 ODVODNJA-Model
PDF 1.53 MB
2.7 VODOOPSKRBA-Model
PDF 1.45 MB
2.6 PLIN-Model
PDF 1.36 MB
2.5 JR-Model
PDF 1.41 MB
4__NACIN_GRADNJE-Model
PDF 1.25 MB
3_OBLICI_KORISTENJA-Model
PDF 1.22 MB
2.8_ODVODNJA-Model
PDF 1.53 MB
2.7_VODOOPSKRBA-Model
PDF 1.45 MB
2.6__PLIN-Model
PDF 1.36 MB
2.5_JR-Model
PDF 1.41 MB
2.4_ELEK_NN-Model
PDF 1.39 MB
2.3._ELEK_SN-Model
PDF 1.4 MB
2.2_ELEK_KOM-Model
PDF 1.43 MB
2.1_PROMET-Model
PDF 1.36 MB
1_NAMJENA-Model
PDF 1.46 MB
ODLUKA O O IZRADI IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FAŽANA
PDF 56.22 kB
Prijedlog polug. izvještaja o izvršenju proračuna Općine Fažana 01.01.-30.06.2014.
PDF 477.29 kB
III Izmjene i dopune PPUO FAZANA - Koristenje i namjena povrsina
PDF 7.54 MB
III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FAŽANA - Pročišćeni tekst
PDF 655 kB
ODLUKA O DONOŠENJU III IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FAŽANA
DOCX 141.04 kB
III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FAŽANA - Tekst sažetak
PDF 673.29 kB
III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FAŽANA PRIJEDLOG PLANA
PDF 137.28 kB
Izmjene i dopune prostornog plana - Korištenje i namjena površina
PDF 1.32 MB
Izmjene i dopune prostornog plana - Građevna područja 03/2009
PDF 6.35 MB
Izmjene i dopune prostornog plana - Uvjeti korištenja i zaštite prostora
PDF 1.06 MB
Izmjene i dopune prostornog plana - Građevna područja D
PDF 1.03 MB
Izmjene i dopune prostornog plana - Građevna područja C
PDF 2.64 MB
Izmjene i dopune prostornog plana - Građevna područja B
PDF 4.52 MB
Izmjene i dopune prostornog plana - Građevna područja A
PDF 4.19 MB
Izmjene i dopune prostornog plana - Energetika
PDF 1020.17 kB
Izmjene i dopune prostornog plana - Odvodnja
PDF 999.49 kB
Izmjene i dopune prostornog plana - Vodoopskrba
PDF 983.64 kB
Izmjene i dopune prostornog plana - Promet
PDF 996.78 kB
Prostorni plan - Uvjeti korištenja i zaštite prostora
PDF 1.02 MB
Prostorni plan - Graditeljska baština
PDF 1.02 MB
Prostorni plan - Prirodna baština
PDF 2.09 MB
Prostorni plan - Pošta Telekomunikacije
PDF 984.16 kB
Prostorni plan Općine Fažana Izmjena II
PDF 182.23 kB
Prostorni plan Općine Fažana Izmjena I
PDF 452.89 kB
Prostorni plan Općine Fažana
PDF 1.25 MB