UPU Bi Village

TEKSTUALNI DIO Izmjena i dopuna UPU BI VILLAGE - III._ID_OBRAZLOZENJE_UPU_BI VILLAGE 26.07.2022.
PDF 16.07 MB
TEKSTUALNI DIO Izmjena i dopuna UPU BI VILLAGE - II. ID_SAŽETAK_UPU_BI VILLAGE - 26.07.2022.
PDF 685.62 kB
TEKSTUALNI DIO Izmjena i dopuna UPU BI VILLAGE - I._ID_ODREDBE_UPU_BI VILLAGE 26.07.2022.
PDF 234.42 kB
GRAFIČKI DIO Izmjena i dopuna UPU BI VILLAGE - 4.2.NAČIN I UVJETI GRADNJE_HTRS 4.2 26.07.2022.
PDF 925.75 kB
GRAFIČKI DIO Izmjena i dopuna UPU BI VILLAGE - 4.1.OBLICI KORIŠTENJA_HTRS 4.1 26.07.2022.
PDF 922.88 kB
GRAFIČKI DIO Izmjena i dopuna UPU BI VILLAGE - 3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA_HTRS 3. 26.07.2022.
PDF 967.52 kB
GRAFIČKI DIO Izmjena i dopuna UPU BI VILLAGE - 2.3.VODOVODNA MREŽA I MREŽA ODVODNJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA 26.07.2022.
PDF 1.04 MB
GRAFIČKI DIO Izmjena i dopuna UPU BI VILLAGE - 2.2.ELEKTROENERGETSKA, TELEKOMUNIKACIJSKA I PLINOVODNA MREŽA 26.07.2022.
PDF 1.05 MB
GRAFIČKI DIO Izmjena i dopuna UPU BI VILLAGE - 2.1.PROMETNA INFRASTRUKTURNA MREŽA_HTRS 21 - 26.07.2022.
PDF 1.04 MB
GRAFIČKI DIO Izmjena i dopuna UPU BI VILLAGE - 1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA_HTRS 01 - 26.07.2022.
PDF 983.58 kB
JAVNA RASPRAVA o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU turističke zone BI VILLAGE - 26.07.2022.
PDF 198.15 kB
UPU TZ Be Village br.1206
ZIP 57.9 MB
Objava II. Ponovne javne rasprave o uređenju UPU TZ Bi Village
DOC 31 kB
UPU BI Village - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi
PDF 3.72 MB
Ponovna javna rasprava o prijedlogu uređenja TZ Bi Village
PDF 727.8 kB
Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu - sažetak
PDF 1.17 MB
Odredbe za provođenje plana - Bi Village
PDF 430.5 kB
BIVI - 4.2.parcelacija zemljišta
PDF 545.96 kB
BIVI - 4.1.oblici korištenja
PDF 416.85 kB
BIVI - 3.uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
PDF 487.59 kB
BIVI - 2.3.vodovodna mreža i mreža odvodnje otpadnih i oborinskih voda
PDF 626.62 kB
BIVI - 2.2.elektroenergetska, telekomunikacijska i plinovodna mreža
PDF 621.07 kB
BIVI - 2.1.prometna infrastrukturna mreža
PDF 732.23 kB
BIVI - 1.korištenje i namjena površina
PDF 477.45 kB
UPU TZ Bi Village - Tipologjija građevina i uvjeti uređenja površina
PDF 832.83 kB
UPU TZ Bi Village - Način i uvjeti gradnje
PDF 830.54 kB
UPU TZ Bi Village - Oblici korištenja
PDF 829.26 kB
UPU TZ Bi Village - uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
PDF 856.4 kB
UPU TZ Bi Village - Vodovodna mreža i odvodnje otpadnih i oborinskih voda mreža
PDF 1.02 MB
UPU TZ Bi Village - Elektroenergetska telekomunikacijska i plinovodna mreža
PDF 1.01 MB
UPU TZ Bi Village - Prometna mreža
PDF 1.09 MB
UPU TZ Bi Village - Korištenje i namjena
PDF 849.57 kB
UPU TZ Bi Village - Odredbe za provođenje
DOC 346.5 kB
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone ''Bi Village''
PDF 698.18 kB
Prethodna rasprava za UPU turističke zone Bi Village
PDF 518.32 kB