UPU San Pellegrino

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „PODUZETNIČKA ZONA SAN PELLEGRINO“
PDF 1.86 MB
Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetnička zona San Pellegrino
PDF 2.13 MB
III._ID_SAZETAK_UPU_SAN_PELLEGRINO_PP
PDF 242.65 kB
III._ID_OBRAZLOZENJE_UPU_SAN_PELLEGRINO_PP
PDF 16.51 MB
I._ID_ODREDBE_UPU_SAN_PELLEGRINO_PP
PDF 360.6 kB
4. Nacin i uvjeti gradnje. Model
PDF 379.93 kB
3.B Uvjeti koristenja_Arheologija Model
PDF 323.78 kB
3.A Uvjeti koristenja_Oblici koristenja Model
PDF 339.36 kB
2.4. Vodoopskrba i odvodnja Model
PDF 351.56 kB
2.3.C Elektrika_Javna rasvjeta Model
PDF 342.39 kB
2.3.B Elektrika_Niski napon Model
PDF 345.51 kB
2.3.A Elektrika_Srednji napon Model
PDF 356.36 kB
2.2. Elektronicke komunikacije Model
PDF 339.21 kB
2.1. Promet Model
PDF 340.53 kB
1. Namjena povrsina Model
PDF 346.64 kB
III._ID_SAZETAK_UPU_SAN_PELLEGRINO_PP
PDF 242.65 kB
III._ID_OBRAZLOZENJE_UPU_SAN_PELLEGRINO_PP
PDF 16.51 MB
I._ID_ODREDBE_UPU_SAN_PELLEGRINO_PP
PDF 360.6 kB
PONOVNA_javna_rasprava_o_prijedlogu_Izmjena_i_dopun(0946)
PDF 225.31 kB
Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetnička zona San Pellegrino
PDF 8.52 MB
02 III._ID_SAZETAK_UPU_SAN_PELLEGRINO_P
PDF 1014.45 kB
01 III._ID_OBRAZLOZENJE_UPU_SAN_PELLEGRINO_P
PDF 9.88 MB
11 I._ID_ODREDBE_UPU_SAN_PELLEGRINO_P
PDF 367.36 kB
10 4._Nacin_i_uvjeti_gradnje._Model
PDF 391.43 kB
09 3.B_Uvjeti_koristenja_Arheologija_Model
PDF 323.05 kB
08 3..A_Uvjeti_koristenja_Oblici_koristenja_Model
PDF 335.35 kB
07 2.4._Vodoopskrba_i_odvodnja_Model
PDF 347.82 kB
06 2.3.C_Elektrika_Javna_rasvjeta_Model
PDF 342.2 kB
05 2.3.B_Elektrika_Niski_napon_Model
PDF 346.13 kB
04 2.3.A_Elektrika_Srednji_napon_Model
PDF 357.2 kB
03 2.2._Elektronicke_komunikacije_Model
PDF 335.71 kB
02 2.1._Promet_Model
PDF 336.59 kB
01 1._Namjena_povrsina_Model
PDF 344.26 kB
Izrada Izmjena i dopuna UPU-a "Poduzetničke zone San Pellegrino"; Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Poduzetnička zona San Pellegrino"
PDF 229.14 kB