Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Fažana – „FAŽANA BEZ AZBESTA“

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Fažana – „FAŽANA BEZ AZBESTA“

Cijenjeni,

U tijeku je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Fažana – „FAŽANA BEZ AZBESTA“.

Cjelokupnu dokumentaciju natječaja preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Fažana za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Fažana za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata

Objavljen je Javni NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Fažana za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata.

Cjelokupni natječaj preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Anketni upitnik: Strategija razvoja turizma na području Općine Fažana

Anketni upitnik: Strategija razvoja turizma na području Općine Fažana

Poštovani,

U tijeku je izrada Strategije razvoja turizma na području Općine Fažana, pa u tu svrhu provodimo istraživanje, te Vas molimo da ispunite ovaj anketni upitnik. Anketa će služiti isključivo u ove svrhe. Anketa je namijenjena obiteljskim domaćinstvima ili malim poduzetnicima koji se bave ovom djelatnosti ili imaju želju i namjeru baviti se turizmom.

Molimo sve koji dobrovoljno žele pristupiti anketi da ju preuzmu u prilogu, ispune i pošalju nam na službenu e-mail adresu Općine Fažana:
opcina-fazana@pu.t-com.hr

Zahvaljujemo Vam!

Pročitajte više

Poziv na 10. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 10. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 10. (tematsku)u sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u četvrtak 29.03.2018. godine u 18:00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Proračun u malom 2018.

Proračun u malom 2018.

Cijenjeni sumještani,

u prilogu možete preuzeti najnoviju ediciju Proračun u malom 2018. Općine Fažana sa slikovitim informacijama o raspodjeli proračuna za 2018. godinu kao i realiziranim i budućim investicijama naše Općine.

Hvala Vam na povjerenju!

Pročitajte više

Poziv na 9. radnu sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 9. radnu sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 9. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 16.03.2018. godine u 18:00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme u Općini Fažana

Poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme u Općini Fažana

Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme u Općini Fažana je objavljen.

Cjelokupni poziv preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Stožer civilne zaštite Istarske županije izdalo je priopćenje u vezi mogućih vremenskih neprilika

Stožer civilne zaštite Istarske županije izdalo je priopćenje u vezi mogućih vremenskih neprilika

Stožer civilne zaštite Istarske županije izdalo je priopćenje u vezi mogućih vremenskih neprilika.

Priopćenje preuzmite u prilogu u cjelosti.

Pročitajte više

Priopćenje u vezi mogućih elementarnih nepogoda

Priopćenje u vezi mogućih elementarnih nepogoda

Stožer civilne zaštite Istarske županije izdalo je priopćenje u vezi mogućih elementarnih nepogoda-

Priopćenje preuzmite u prilogu u cjelosti.

Pročitajte više

Poziv na 8. radnu sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 8. radnu sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 8. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 19.02.2018. godine u 17,00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Izvješće s rang listom kandidata

Izvješće s rang listom kandidata

Izvješće s rang listom kandidata za prijem u službu Općine Fažana preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fažana

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fažana

Na osnovi čl. 10. st.2 Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Istarske županije 11/09), i Odluke Načelnika Općine Fažana o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-00/18- 01/1, urbroj: 2168/08-02/00- 18-1 od 30.01.2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fažana.

Cjelokupni natječaj preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Prijedlog za izbor sportašice i sportaša godine za dodjelu godišnje Nagrade Općine Fažana

Prijedlog za izbor sportašice i sportaša godine za dodjelu godišnje Nagrade Općine Fažana

Zajednica sportskih udruga Fažane u suradnji sa Općinom Fažana tradicionalno početkom svake godine dodjeljuje nagrade najuspješnijim pojedincima i  ekipama u znak priznanja za rezultate postignute u prošloj godini.

Cilj tog izbora je popularizacija sporta, osobito među mladima, stimulacija najboljih sportaša, davanje pažnje sportu, sportskim djelatnicima i prvenstveno sportašima.

Upute, kriteriji i formular za prijavu nalaze se u prilogu.

Prijedlog dostaviti na ispunjenom formularu na adresu Zajednice: zsuf@fazana.hr, osobno ili e-mailom tajniku ZSUF-a (marino.tavra@gmail.com).
Rok predaje prijedloga je 15.2.2018. godine.

Predsjednik ZSUF
Bojan Skočilić

Pročitajte više

Zapisnik o provedenom javnom nadmetanju za prodaju nekretnina održane dana 26.01.2018. godine

Zapisnik o provedenom javnom nadmetanju za prodaju nekretnina održane dana 26.01.2018. godine

Zapisnik o provedenom javnom nadmetanju za prodaju nekretnina održane dana 26.01.2018. godine preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godisnje izvjesce  o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada - savjetovanje s zainiteresiranom javnošću

Ovom se Odlukom utvrđuje kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog  prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Fažana.

Odluku i Opće uvjete preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi