Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Poziv na 18. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

Poziv na 18. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

Temeljem odredbe članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 18. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati, dana 29.03.2023. godine (srijeda) u 17.00 sati, u prostorijama MMC Fažana, sa sljedećim, DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika sa 17. radne sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana
2. Vijećnička pitanja
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fažana
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fažana
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Fažana za 2023. godinu
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite u 2022. godini
7. Prijedlog Odluke o izdavanju mišljenja na konačni nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje 2021.-2027. godine
8. Prijedlog Odluke o VIII. izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Fažana
9. Prijedlog o prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine Fažana
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fažana za 2023. godinu
11. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim parkiralištima u Općini Fažana
12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana
14. Razno

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Timotej Pejin

Pročitajte više

Savez Alpe-Jadran objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata

Savez Alpe-Jadran objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata

Savez Alpe-Jadran objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata. Detaljno o projektu u prilogu.

Pročitajte više

Natječaj za prijam u službu - Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana

Natječaj za prijam u službu - Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana

Općina Fažana propisala je Natječaj za prijam u službu - Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana kojeg možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

Sretan Vam međunarodni dan žena

Sretan Vam međunarodni dan žena

Želimo Vam sretan Međunarodni dan žena!

Radomir Korać
Općina Fažana

Pročitajte više

Odluka o visini naknada za usluge parkiranja na području Općine Fažana

Odluka o visini naknada za usluge parkiranja na području Općine Fažana

U prilogu penosimo novu Odluku o visini naknada za usluge parkiranja na području Općine Fažana.

Pročitajte više

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana u 2023. godini

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana u 2023. godini

Opžina Fažana objavljuje JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana u 2023. godini kojeg možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Fažana

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Fažana

Odluku o komunalnom doprinosu Općine Fažana preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Program upisa u predškolu

Program upisa u predškolu

Obzirom da sva djeca prije polaska u osnovnu školu imaju obvezu pohađati progra predškole, a sukladno odredbama članka 23.a, stavka 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), obaviještavamo roditelje djece sa područja Općine Fažana, koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja u dječjem vrtiću o vremenu i mjestu upisa djece u program predškole. Više u prilogu.

Pročitajte više

Javni natječaj za direktora Komunalca

Javni natječaj za direktora Komunalca

Općina Fažana objavila je Javni natječaj za člana Uprave - direktora Komunalca. Detaljan natječaj sa dokumentacijom možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

Obavijest o odvozu prikupljenog krupnog otpada

Obavijest o odvozu prikupljenog krupnog otpada

Pula Herculanea d.o.o. započinje sa akcijama prikupljanja glomaznog otpada „ sa kućnog praga“ na području Općine Fažana.
 
Glomazni otpad: kupaonska oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema te ostali glomazni otpad.
U glomazni otpad ne spada: električni i elektronički uređaji, akumulatori i baterije, građevinski otpad, opasni otpad(salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža te fluorescentne cijevi) – ovaj se otpad može osobno donijeti na reciklažna dvorišta na području
Pule, Fažane ili Marčane.
 
Kontakt broj za besplatan odvoz glomaznog otpada sa Vaše adrese 052 541 597 u terminu od 7h do 14h.

TERMIN ODVOZA FAŽANA: 24.04.2023. -28.04.2023.

Pročitajte više

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE FAŽANA-VIŠI UPRAVNI SAVJETNIK/CA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I EU; Obavijest_testiranje_radno mjesto

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE FAŽANA-VIŠI UPRAVNI SAVJETNIK/CA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I EU; Obavijest_testiranje_radno mjesto

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Fažana TV

Kronika Općine Fažana