Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - Voćarska

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - Voćarska

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - Voćarska

Pročitajte više

Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 4. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati, 08.11.2017. godine u 18,00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:
PREDMET: OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM
UZROK PREKIDA: Hitna sanacija razbijenog cijevovoda
DAN: 31.10.2017. (utorak)
VRIJEME: od 09:00 do 13:00 sati
LOKACIJA: Fažana – Galižanska cesta od križanja sa Ulicom Matije Vlačića do kućnog broja 60

Pročitajte više

Talent Općine Fažana 2017: Pjevaj, Sviraj, Pleši

Talent Općine Fažana 2017: Pjevaj, Sviraj, Pleši

Pozivamo svu zainteresiranu djecu i omladinu s područja Općine Fažana koja osjećaju da znaju pjevati, svirati ili plesati da se prijave na natjecanje pod nazivom PJEVAJ, SVIRAJ, PLEŠI, kao talent Općine Fažana 2017.

Više o prijavi u plakatu iz priloga.

Pročitajte više

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.

ZSUF Općine Fažana raspisala je javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.

U prilogu preuzmite:
1. Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2018. godini
2. Upute za prijavitelje
3. Obrazac opisa programa ili projekta - B1 obrazac
4. Obrazac proračuna financiranja godišnjeg programa - B2 obrazac

Pročitajte više

Prijedlog dodatne liste prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje

Prijedlog dodatne liste prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje

Prijedlog dodatne liste prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog dodatne liste prvenstva i obavljenog bodovanja. Prigovor se podnosi Načelniku Općine Fažana u roku od 8  dana od dana objave prijedloga dodatne liste prvenstva.

Pročitajte više

Privremena regulacija prometa

Privremena regulacija prometa

Obaviještavaju se svi učesnici prometa da se zbog izvanrednog održavanja kolnika zatvara za sav promet dio Galižanske ceste u Fažani od ulice Matije Vlačića u smjeru Galižane u dužini od 500m.

Takva privremena regulacija bit će na snazi od 17.10.2017. do 30.12.2017.

Obilazni pravac je preko Vodnjana u oba smjera. Molimo učesnike u prometu za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije prometa.

Pročitajte više

Dimnjačarske usluge na području Općine Fažana

Dimnjačarske usluge na području Općine Fažana

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe koje na području Općine Fažana imaju potrebu za obavljanjem dimnjačarskih poslova da privremeno, do izbora koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova, mogu za obavljanje navedenih poslova angažirati DIMNJAK d.o.o. Osijek, Područnu jedinicu Pula sa sjedištem u Puli, Zagrebačka 27, Tel: 052 543 597, Fax: 052 543 556, E-mail: webpula@dimnjak.hr.

Dimnjačarske usluge pružaju se po pozivu građana i pravnih osoba.

Dimnjak d.o.o. će usluge pružene građanima i pravnim osobama na području Općine Fažana  naplaćivati prema jediničnim cijenama iz cjenika dimnjačarskih usluga po kojem to trgovačko društvo dimnjačarske usluge pruža na području Grada Pule, uvećanim za troškove prijevoza od sjedišta njegove poslovne jedinice u Puli do mjesta pružanja usluge na području Općine Fažana.''

Pročitajte više

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati, 13.10.2017. godine u 18,00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Dan Neovisnosti Republike Hrvatske

Dan Neovisnosti Republike Hrvatske

Dragi sumještani, čestitam Vam Dan Neovisnosti Republike Hrvatske.

Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

Pročitajte više

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati, 09.10.2017. godine u 18,00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

U tijeku je Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu koji uz Zahtjev za dodjelu stipendije i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

II JAVNI POZIV za financiranje Udruga na području Općine Fažana za 2017.g.

II JAVNI POZIV za financiranje Udruga na području Općine Fažana za 2017.g.

Na temelju  članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15),   članka 15. Pravilnika Općine Fažana o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i članka 56. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 10/13), Općina Fažana objavljuje zatvoreni
II JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana za 2017.g.

Svu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Izmjene godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje udruga na području OF za 2017.

Izmjene godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje udruga na području OF za 2017.

Izmjene godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode Udruge na području OF za 2017.

Pročitajte više

Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu u JUO Općine Fažana za pomoćnika/icu pročelnika

Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu u JUO Općine Fažana za pomoćnika/icu pročelnika

Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu u JUO Općine Fažana za pomoćnika/icu pročelnika

Pročitajte više

Natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana - pomoćnik Pročelnika

Natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana - pomoćnik Pročelnika

Na osnovi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:

POMOĆNIK/CA PROČELNIKA ZA PRORAČUN I FINANCIJSKE POSLOVE– 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Cjelokupni natječaj preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o.

JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o.

Sukladno članku 13. i 15.  Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o., 43. Istarske divizije 8, Fažana, Skupština društva objavljuje JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o.  – 1 (jedan) izvršitelj na vrijeme od 4 (četiri) godine

Uvjeti:
-    VII. stupanj stručne spreme, diplomirani ekonomist, diplomirani inženjer arhitekture, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer prometa i veza,
-    5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
-    aktivno znanje jednog stranog jezika,
-    poznavanje rada na računalu,
-    iskustvo u organizaciji rada.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
-    životopis,
-    dokaz o stručnoj spremi,
-    dokaz o radnom iskustvu,
-    preslik domovnice,
-    uvjerenje o ispunjavanju uvjeta iz čl. 239. st.2. tč. 1.  2. Zakona o trgovačkim društvima,
-    program rada i razvoja za razdoblje trajanja mandata.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostavljaju se na adresu: Komunalac Fažana d.o.o., Fažana, 43. Istarske divizije 8 (za natječaj).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Komunalac Fažana d.o.o.
Skupština društva

Pročitajte više

Poziv na 42. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 42. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 42. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u četvrtak, 31.08.2017. godine u 18,00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javna nabave - DV Sunce

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javna nabave - DV Sunce

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javna nabave ev. Br. 8/17/E-MV – izvođenje radova na energetskoj obnovi građevina (starog dijela) Dječjeg vrtića Sunce.

Pročitajte više

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - DV Sunce

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - DV Sunce

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ev. Br. 6/17/E-MV – izvođenje radova na uređenju okoliša Dječjeg vrtića Sunce (Dječje igralište – okoliš Dječjeg vrtića Sunce

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi